Retoryka - sztuka pięknego mówienia

Retoryka to nauka o praktycznym wykorzystaniu języka, jest to sztuka pięknego, logicznego mówienia oraz wyrażania uczuć, wchodząca w skład podstawowego wykształcenia humanisty. Retoryka ukształtowała się w starożytnej Grecji, a za jej ojca uchodzi Isokrates. W starożytności retoryka odgrywała olbrzymią rolę w życiu publicznym, a traktaty retoryczne stanowiły ważną część piśmiennictwa. Kładziono nacisk na perswazyjną umiejętność przekonywania i główne czynniki wypowiedzi retorycznej: dydaktyczne, estetyczne i emocjonalne. 
Zbadaj

115
115

Czy Wam też zdarza się zatracić w muzyce?

I do reszty zapomnieć o świecie?
22.02.2017
157

Bieg na 100 metrów

Zagadka logiczna
20.11.2017

Obejrzyj

365

Zagadki logiczne

Teraz coś na rozluźnienie!
11.11.2017
283

Rycerz i trzy królewny

Zagadka logiczna
11.05.2018

Zagraj

363

Znajdź parę królewską

Znajdź na poniższym zdjęciu parę królewską
22.11.2017
431

Policz myszki

Ile myszy jest w pok
08.12.2017
439

Kogo widzisz?

Oto jest pytanie
22.11.2017

Dodaj komentarz