Czym jest NATO?

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

NATO (North Atlantic Treaty Organization), czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to organizacja o charakterze politycznym, zrzeszająca państwa Ameryki Północnej i Europy. Do podstawowych celów NATO należy ochrona ludności, zapewnianie współpracy między państwami członkowskimi i prowadzenie konsultacji w kwestiach bezpieczeństwa, zwalczanie pojawiających się nowych zagrożeń metodami politycznymi bądź militarnymi, reagowanie w sytuacjach kryzysowych i dążenie do utrzymania pokoju. Na 2018 rok liczba państw członkowskich NATO wynisi 29, są to: Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Dania, Islandia, Włochy, Wielka Brytania, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Estonia, Albania, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry i Czarnogóra.

 

Zbadaj

183

USA uznają Jerozolimę za stolicę Izraela

Ambasada USA w Jeroz
27.12.2017
193

Napięta sytuacja w Katalonii

O co tu chodzi?
12.11.2017
214

Ziemniaki na śniadanie

Hash Browns
07.05.2018

Obejrzyj

437

Dlaczego Korea Północna jest groźna?

Przerażające perspektywy
12.11.2017

Dodaj komentarz